Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry

LOGO Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry

 

 

 

Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry
Sihteeri: Ritva Peuhkuri
Vehkapolku 25
49900 Virolahti
050 596 0267

ritva.peuhkuri(@)gmail.com

www-sivut: Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta Ry

Graafinen ohje LOGO Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry

 

Kotien Puolesta ry täydentää  yhteiskunnan palveluita, mutta ei korvaa niitä.
Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta -yhdistys toteuttaa lähimmäispalvelua jäsenistön keskuudessa sekä ulkopuolella tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan  esimerkiksi tervehdysvierailuja hoitokoteihin, sairaalaan ja koteihin.
Virkistys- ja lähimmäispalvelutoiminnan tavoitteena on iäkkäämpien jäsenten sosiaalisen passivoitumisen ehkäiseminen ja kotona selviytymisen tukeminen.
Nuorten ja lapsiperheiden tukeminen ja perhepoliittisen keskustelun edistäminen.
Säännöllisesti toimivat päiväkerhot ovat tärkeitä vapaaehtoistyön ja lähimmäispalvelutoiminnan muoto ja selkäranka.
Päiväkerhot ovat monelle ainoa “ henkireikä” kerhoissa tapaa tuttuja ja saadaan paljon asiatietoa ja valistusta.
Ikäihmisten vesijumppa on yksi tärkeimmistä harrastuksista jota yhdistys järjestää, tavoitteena on henkistä vireyttä ja fyysistä terveyttä edistävä toiminta.
RAY:n tukema sosiaalisin perustein järjestetty loma toteutetaan Hyvinvointilomien kautta vuosittain. Virkistyminen, rentoutuminen ja lomalaisten omien voimavarojen vahvistaminen on yhdistyksen lomatoiminnan tavoite.
Matkailu-, ym nähtävyyksiin tehdään retkiä kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan.
Vapaaehtois- lähimmäispalvelu toimii pienellä jäsenmaksulla ja Keskusliitosta saamalla pienellä avustuksella. Hamina kaupunki on esim. tänä vuonna avustanut 50,00 eurolla.
Järjestöverkossa mukana oleminen tuo lisämahdollisuuksia tehokkaammin toimia eri-ikäisten ihmisten kanssa ja laajemman näkökulman merkitystä toiminnassa.