Ajankohtaista

Puhelinsoitoilla tavoitettu lähes 150 000 ikääntynyttä

Yli puolessa Suomen kuntia ja kaupunkeja on toteutettu kevään kuluessa soittokierroksia ikääntyneille. Puhelinsoittojen avulla on haluttu selvittää, miten ikääntyneet pärjäävät kotioloissa tänä poikkeuksellisena aikana. Puhelujen aikana on kyselty kuulumisia, selvitetty avuntarpeita ja annettu tietoa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ssä on valmistunut selvitys puhelinsoitoista.

Lue lisää…. https://www.valli.fi/puhelinsoitoilla-tavoitettu-lahes-150-000-ikaantynytta/

1.8.2019

Kumppanuustalo Hilman hallinnointi siirtyi Kotien Puolesta Keskusliitolta Hilman Järjestöt ry:lle. lue lisää…

11.5.2019

Mirja Kolsi 11.5.1940-25.4.2019, Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry:n puheenjohtaja

Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta yhdistyksen puheenjohtaja Mirja Kolsi menehtyi yllättäen 25.4.2019 Haminassa 79-vuotiaana. Mirja Kolsi oli Kotien Puolesta Keskusliiton liittohallituksen pitkäaikainen jäsen ja hänet muistetaan erityisesti ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnastaan Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta yhdistyksessä sekä Hilman Järjestöt ry:n perustajajäsenenä. Kotien Puolesta Keskusliitto muistaa Mirja Kolsia lämmöllä sekä ottaa osaa läheisten suruun ja kaipaukseen.

5.5.2017

Iloa Arkeen -pysäkeillä tapahtuu Kukan päivänä

Kuudella paikkakunnalla toimivat, ikäihmisille suunnatut Iloa Arkeen -pysäkit kutsuvat toukokuussa tutustumaan toimintaansa tapahtumissa, joihin kuuluu mm. kaupunkiviljelmien perustamista, liikuntatapahtumia ja muuta mukavaa yhdessäoloa.

Pysäkkien idea kiteytyy toukokuussa. Kukanpäivän (13.5.) ympärillä järjestettävissä tapahtumissa eri ikäiset ihmiset toteuttavat yhdessä heitä kiinnostavia asioita, joihin kaikki voivat osallistua.

Lue Kukan päivän tempauksista lisää:

http://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/iloa-arkeen-pysakkien-toukokuisissa-tempauksissa-kaupunkiviljelmia-ja-muuta-mukavaa-yhdessaoloa/

Haminan Kumppanuustalo Hilman uusi kumppanuuskoordinaattori on Minna Mänttäri

Haminan Kumppanuustalo Hilman uutena kumppanuuskoordinaattorina on 20.3.2017 aloittanut Minna Mänttäri. Määräaikaisena samassa tehtävässä toimineen Elina Sakkaran sopimus päättyi maaliskuun lopussa. Lue Haminan kuulumisia lisää alla olevasta tiedotteesta:

TIEDOTE_ Kotien puolesta -yhteistyötahoille 31.3.2017

27.9.2016

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Valli ry:n sekä Kotien Puolesta Keskusliiton yhteisen Resurssikeskus -hankkeen Iloa Arkeen -pysäkkitoiminta on lähtenyt lennokkaasti käyntiin. Lue pysäkkien kuulumisista:

http://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/iloa-arkeen-pysakeille-vie-monta-vaylaa/

Ajankohtaisia uutisia julkaisemme myös Kotien Puolesta fb-sivuilla.

[custom-facebook-feed]

 

 Kuntaliiton tiedote:

Sote-uudistuksen vaikutukset kuntien rahoitusperiaatteisiin auki

Kuntien rooli uuden sote-mallin rahoituksessa on toistaiseksi määrittämättä, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Polvijärvellä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Kuntaliiton yhteisessä maakuntatilaisuudessa perjantaina.

Lue lisää >

Kolumni

Budjettikehykset ja sote puhuttavat

Hallituksen ensi ja seuraavien vuosien kehysratkaisussa tuli kunnille jälleen lisäleikkauksia. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja korotetaan 40 miljoonalla eurolla ja kiinteistöverotuksen prosenttirajoja muutetaan niin, että eräiden kuntien verotulot kasvavat noin 54 miljoonaa euroa. Nämä kuntien tulot viedään kuitenkin kokonaan valtiolle vähentämällä kaikkien kuntien valtionosuuksia vastaavalla summalla. Tämä on kohtuuton ja hyvin poikkeuksellinen menettely valtio-kuntasuhteessa, kirjoittaa Kuntaliiton varatoimitutusjohtaja Timo Kietäväinen.

Kuntaliitto peruspalveluohjelmasta:

Valtion kuntaleikkaukset arvioitua suuremmat

Hallituksen kehysratkaisuun sisältyvä peruspalveluohjelma paljastaa, että kuntiin kohdistuva leikkauslinja jatkuu edelleen. Kuntien valtionosuuksia leikataan merkittävästi ja uusin keinoin, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen valtiovarainministeriön julkistamasta peruspalveluohjelmasta.

Lue lisää >

Yleiskirje

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain 48 §, jonka mukaan kuntalaisella on mahdollisuus valita hoitopaikkansa koko maan alueelta. Kiireettömän hoidon valinnanvapaus koskee perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa. Valinnanvapaus on rajattu julkiseen terveydenhuoltoon. Valintaoikeutta käyttävien asiakkaiden terveydenhuollon kustannuksista voidaan laskuttaa järjestämisvastuussa olevaa kuntaa tai kuntayhtymää terveydenhuoltolain 58 § perusteella.

Lue lisää >

Työryhmä ehdottaa lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa uudesta laista, jossa säädetään asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeudesta ja rajoitus-toimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työryhmä luovutti ehdotuksensa peruspalveluministerille 4. huhtikuuta.

Lue lisää >

Kolumni

Sote-asiaa pienen kunnan vinkkelistä

Uuden sote-ratkaisun yhteydessä on puhuttu pienten kuntien vaikeudesta palvelujen järjestämisessä. Hyvä, että se huomataan. Mielestäni sote-palvelut voisi järjestää pitkien etäisyyksien kunnissa uusilla suurilla alueilla säilyttäen tuottajina nykyiset sairaanhoitopiirit, tai sairaanhoitopiirien sisällä kuntien yhteistoiminta-alueet, kuten Kysteri, kirjoittaa Kuntaliiton hallituksen jäsen ja Keiteleen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Raatikainen.

 

Sote-uudistustyötä jatketaan

Kehysriihen yhteydessä sovittiin sote-uudistuksen etenemisestä ja parlamentaarisen ohjausryhmän asettamisesta. Peruspalveluministeri Susanna Huovisen johdolla toimiva ohjausryhmä on aloittanut työnsä ja päätti 11.4. korkeatasoisesta asiantuntijaryhmästä, johon kutsuttiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Lisäksi kutsuttiin edustajat Kuntaliitosta, THL:sta ja SOSTEsta. SOSTEa edustaa johtaja Anne Knaapi.

 

Eurooppalaisella reseptillä voi hakea lääkkeitä muista EU-maista

pilleripurkki

Vuoden 2014 alusta alkaen potilas voi hankkia lääkkeitä Suomessa kirjoitetulla lääkemääräyksellä myös muiden EU- ja ETA-maiden apteekeista. Samoin toisessa EU- tai ETA-maassa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voidaan hankkia lääkkeitä Suomen apteekeista

Potilasdirektiivi velvoittaa hyväksymään toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä kirjoitetut lääkemääräykset, jos lääkkeellä on myyntilupa siinä jäsenmaassa, jossa se aiotaan hankkia.

Potilaan on itse muistettava pyytää lääkäriltä eurooppalaista lääkemääräystä. Potilas maksaa itse kokonaan Suomen rajojen ulkopuolella ostamansa lääkkeet ja hakee myöhemmin korvausta Kelasta. Vaikka tietyllä lääkevalmisteella ei olisi myyntilupaa Suomessa, sairausvakuutuskorvaus myönnetään, jos jokin vastaava valmiste on korvattava Suomessa.

Eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan pääosin vaikuttavan aineen perusteella. Tästä poikkeuksen muodostavat ns. biologiset lääkevalmisteet tai lääkärin perustelemat erityistilanteet. Huumausaineita ei voida määrätä eurooppalaisella lääkemääräyksellä.

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä potilaalle, jos apteekissa herää epäilys ulkomaisen reseptin aitoudesta, sisällöstä tai ymmärrettävyydestä. Reseptin voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Esimerkiksi Suomessa resepti on voimassa vuoden.

Hallitus esitti lääkelain muutoksen vahvistamista torstaina 12.12.2013. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2014.

 

Potilaiden valinnanvapaus terveydenhuollossa laajenee 1.1.2014

Laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan 1.1.2014, jolloin valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja kaikkia julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksiköitä.

Lue lisää >

 

VAIKUTTAMISTOIMINTAA

Kotien Puolesta KL on ollut mukana Kuluttajaliiton organisoimassa Kuluttajaparlamenttitoiminnassa. Pienen järjestön  keino vaikuttaa, on tehdä se yhteistyössä muiden tahojen kanssa. V. 2013 Kuluttajaparlamentissa järjestöämme edusti Leena Karhu-Westman.

Kuluttajaparlamentti 2013

Kuluttajaparlamentissa muodostettiin kannanottoja kahdessa erillisessä istunnossa  – yhteensä seitsemästä aiheesta. Ensimmäinen istunto pidettiin 26.9. Eurooppasalissa vain toimintaan osallistuvien järjestöjen kesken. Istunnoista toinen oli kutsuvierastilaisuus, joka pidettiin 21.10. eduskunnan lisärakennuksessa Pikkuparlamentissa.

Kuluttajaparlamentti 2013 kannanotot:

1. Mielenterveyden ongelmissa tulee päästä hoitoon saman päivän aikana

2. Vammaiselle henkilölle tulee antaa lisää vaikutusvaltaa vammaispalveluiden käyttäjänä

3. Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta ja laatua tulee parantaa

4. Nuorisotakuuseen tulee sisällyttää asuntotakuu sekä itsenäisen asumisen eri tukimuotoja

5. Ikääntyville tulee turvata lähelle tuotavat sosiaali- ja terveyspalvelut palvelurakenneuudistuksessa

6. Kuntien tulee turvata asiakkaiden aito valinnanvapaus ja tasavertaisuus palvelusetelin käytössä

7. Talousosaaminen tulee sisällyttää perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmiin poikkileikkaavaksi teemaksi

Kuluttajaparlamentti 2013 kannanotot luovutettiin kansanedustajaryhmille

Kuluttajaparlamentin sihteeristö  ja Kuluttajaparlamentti 2013 toimintaan osallistuneita sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleviä järjestöjen edustajia kävivät luovuttamasssa kaikki toimintavuoden kannanotot 20.11.2013 eduskuntaryhmille.
Toimintavuoden kannanottoja olivat vastaanottamassa Sari Sarkomaa (kok), Arja Juvonen (ps), Jouko Jääskeläinen (kd), Henrik Stenbäck (r) sekä Soile Hyvärinen (vas). Sihteeristö jää seuraamaan kannanottojen vaikuttavuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

 X4Q3741

Luovutustilaisuus eduskunnan lähetystöjen vastaanottotilassa. Kuvaaja Antero Aaltonen

Kuluttajaparlamentti 2012

Toinen valtakunnallinen kuluttajaparlamentti kokoontui 1.10.2012. Puheenjohtajana toimi tälläkin kertaa tohtori Pentti Arajärvi. Kotien Puolesta Keskusliitto oli mukana kuluttajaparlamentissa, edustajana Heli Tynkynniemi.  Puheenjohtaja Heli Tynkynniemi oli mukana luovuttamassa eduskunnalle parlamentin kannanottoja,  joita oli kolme:

Kuluttajaparlamentti  2012. Tuleeko alkoholimainonta kieltää kokonaan

Kuluttajaparlamentti 2012. Tuleeko terveyskeskusten käyntimaksu poistaa

Kuluttajaparlamentti. Tuleeko kansalaisten oikeusturvaa parantaa