Haminan Kotien Puolesta ry

Haminan Kotien Puolesta ry
Puheenjohtaja: Eeva-Liisa Purovaara
Sibeliuskatu 17 as 15
49400 Hamina
040 5760 135

eeva.purovaara (@) gmail.com

https://www.facebook.com/haminankotienpuolesta
http://haminankotienpuolesta.fi/

Graafinen ohje LOGO Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry

Kotien Puolesta ry täydentää  yhteiskunnan palveluita, mutta ei korvaa niitä.
Haminan Kotien Puolesta -yhdistys toteuttaa lähimmäispalvelua jäsenistön keskuudessa sekä ulkopuolella tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan  esimerkiksi tervehdysvierailuja hoitokoteihin, sairaalaan ja koteihin.
Virkistys- ja lähimmäispalvelutoiminnan tavoitteena on iäkkäämpien jäsenten sosiaalisen passivoitumisen ehkäiseminen ja kotona selviytymisen tukeminen.
Nuorten ja lapsiperheiden tukeminen ja perhepoliittisen keskustelun edistäminen.
Säännöllisesti toimivat päiväkerhot ovat tärkeitä vapaaehtoistyön ja lähimmäispalvelutoiminnan muoto ja selkäranka.
Päiväkerhot ovat monelle ainoa “ henkireikä” kerhoissa tapaa tuttuja ja saadaan paljon asiatietoa ja valistusta.
Ikäihmisten vesijumppa on yksi tärkeimmistä harrastuksista jota yhdistys järjestää, tavoitteena on henkistä vireyttä ja fyysistä terveyttä edistävä toiminta.
Veikkauksen tukema sosiaalisin perustein järjestetty loma toteutetaan Hyvinvointilomien kautta vuosittain. Virkistyminen, rentoutuminen ja lomalaisten omien voimavarojen vahvistaminen on yhdistyksen lomatoiminnan tavoite.
Matkailu-, ym nähtävyyksiin tehdään retkiä kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan.
Vapaaehtois- lähimmäispalvelu toimii pienellä jäsenmaksulla ja Keskusliitosta sekä Haminan kaupungilta saamilla pienillä avustuksilla.
Järjestöverkossa mukana oleminen tuo lisämahdollisuuksia tehokkaammin toimia eri-ikäisten ihmisten kanssa ja laajemman näkökulman merkitystä toiminnassa.