21.4.2018

Kannanotto ek 21042018

Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Edustajakokous 21.4.2018
Kannanotto

Perheet tarvitsevat toimivat palvelut –yhteys kasvatuspalveluihin ei saa katketa

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valmistellaan myös lapsi –ja perhepalveluiden uudistusta. Maassamme on käynnissä ns. Lape –hankkeita. Palvelut aiotaan verkostoida perhekeskuksiin. Tämä on myönteinen asia.

Suomessa tarvitaan perheiden palveluiden kokoamista yhteen riippumatta siitä, toteutuuko sote – ja maakuntauudistus vai ei. Lasten ja nuorten tilanteen ratkaisemisessa tarvitaan lisää paikkoja mm. mielenterveys- ja perhesosiaalityöhön, mutta myös koko palveluketjun kokoamista kasvatus– ja koulutuspalvelut huomioiden. Vanhoilla resepteillä ei enää pärjätä, vaan tarvitaan uusia työmuotoja ja vaikuttavampaa perhetyötä.

Erityisesti syrjäytyvien poikien lisääntyvä määrä on hälyttävää ja heidän tilanteensa auttamiseksi yksilölliset räätälöidyt polut ovat välttämättömiä. Lasten ja nuorten pahoinvointiin on voitava reagoida välittömästi. Puoli vuotta on heidän elämässään aivan liian pitkä aika odottaa palveluita.

Alle 30 -vuotiaiden irtisanomissuojan heikentäminen ei ole hyväksyttävää eikä paranna nuorten asemaa. Lisäksi osa-aikatyön tilastointi antaa harhaanjohtavan kuvan työllisyydestä.

Kolmas sektori kantaa tällä hetkellä voimavarojensa mukaan käytännön vastuuta em. haasteista. Vastuu tilanteesta kuuluu kuitenkin ensisijaisesti poliittisille päättäjille.

Suomen hallitukselta on vastuutonta menettelyä, jos lapset ja nuoret ovat häviäjinä yhteiskunnan huolenpidossa ja rahanjaossa. Tulevaisuudessa heidän pitäisi kantaa vastuu uusista sukupolvista.

Lisätietoja:

Säde Tahvanainen
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Puheenjohtaja
p. 040 747 6663
sade.tahvanainen@yahoo.com