Kotien Puolesta Keskusliitto 50 v. juhla

  • Juhlimme 50 vuotisjuhlaamme Valkoisessa Salissa 10.11.2012 Paikalla oli lähes 200 vierasta. Juhlassa julkistettiin tohtori Aarno H. Tahvanaisen tekemä liiton 50 v.historiikki.
  • Juhlan avasi liiton ensimmäinen palkattu työntekijä, 1972 toiminnanjohtajana aloittanut Ilpo Rossi. Ilpo totesi avauspuheenvuorossaan mm. kodin merkistyksestä, mm. mitä kodissa opitaan, hyvässä ja pahassa, vaikuttaa kolmanteen ja neljänteen sukupolveen.
  • Psykologi Pirkko Lahti kutsui juhlapuheessaan vapaaehtoistyön tekijöitä arjen nobelisteiksi. -Helen Keller on mm. sanonut, että jos ihminen on auttanut jotakuta, hän ei ole elänyt suotta. Näitä arjen nobelisteja löytyy itse kunkin elämästä ja Lahti kehotti miettimään heidän merkitystään omalle kehitykselle. Pirkko Lahti tarkasteli puheessaan liiton nimen kahta sanaa: koti ja puolesta: Kodin merkitys on valtavan iso, se on juurien luontipaikka, mikä on erittäin tärkeää globaalisssa maailmassa. On hyvä olla paikka, johon tuntee kuuluvansa. Nimi on myös äärimmäisen ajankohtainen nyky-yhteiskunnassa, monet kodit ovat kuin rautatieasemia, jossa vain tullaan ja mennään. Puolesta-sana kertoo, että puolustetaan kotia.  Hän pohti myös hyvän elämän aineksia, se ei ole mitään kovin kummallista, ei rikkauksia, vaan kohtuullista toimeentuloa. Jatkuva rahan puute kuluttaa ihmistä. Hyvään elämään kuuluu myös sosisaalinen turvallisuus, on hyvä kuulua joukkoon. Kotien Puolesta yhdistykset ovat uuden ajan heimoja, joissa yhdistävä tekijä on esim. harrastus, toimintaperiaate, aatepohja ym.
  • Heli Tynkynniemi toivoi puheenvuorossaan rahoittajalta, RAY:ltä malttia järjestötoiminnan rahoitusten muutoksiin. Ray on ollut viime vuosiin asti turvallinen ja inhimillinen kumppani, mutta onko RAY:een hiipinyt liian vahva tulosajattelu. Miten vapaaehtoistyön tuottavuutta mitataan, koska vapaaehtoistyö on aina vapaaehtoista. Liiallinen tulosajattelu saattaa olla uhka kansalaistoiminnalle. Muutoksia järjestökentässä on viime vuosina ollut paljon, keskittymistä isoihin yksiköihin, mutta onko suuri aina kaunista. Toivottavasti vapaaehtoistyö ei jää lomatoiminnan jalkoihin.

1 3

2 Tapanilan2