Iloa Arkeen -pysäkit

Huhtikuussa 2016 käynnistyi Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n ja Valli ry:n uusi yhteisprojekti ”Resurssikeskus lähellä sinua -yhteisöllisyydestä voimavara ikäihmisten arkeen”.

Hankkeessa luodaan eri puolille Suomea ikäihmisten vertaispaikkoja, Iloa Arkeen -pysäkkejä, jotka vähentävät yksinäisyyttä, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat mielekästä sisältöä elämään sekä ikäihmisille että vapaaehtoistoimijoille. Erityisesti pysäkeillä tuetaan vanhojen ihmisten osallistumista tietoyhteiskuntaan ja teknologian käyttöä.

Iloa Arkeen -pysäkit ovat maksuttomia, vapaaehtoistoimintaan perustuvia matalan kynnyksen toimintapaikkoja.

Kuva1

Kehittämistoiminnan lähtökohtana on aiemmin RAY:n tuella tuotettu Valli ry:n resurssikeskusmalli, joten Iloa Arkeen –pysäkeille on jo luotu hyvä pohja.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n projektisuunnittelija Kati Nikola vastaa projektissa vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä yhdessä pilottipaikkakuntien paikallisjärjestöjen kanssa. Kati on työskennellyt tapahtumamarkkinoinnin parissa useita vuosia ja toiminut Nurmijärven Siskot ja Simot –vapaaehtoistoiminnan yhtenä koordinaattorina.
Valli ry:n osalta projektin toteutumisesta vastaa projektisuunnittelija Aulikki Viippola. Aulikki on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittämistehtävissä.

Kuva2
Lisää hankkeesta:

http://www.valli.fi/ajankohtaista/uutiset/valli-uskoo-iloa-arkeen-pysakkien-yhteisolliseen-voimaan/

Hankkeen pilottipaikkakunnat koostuvat Vallin kuuden, STEA:n rahoituksen saaneen, jäsenjärjestön ja näiden projektien mukaan.

Tampere , Koivupirtin säätiö, Kalevan kulman kohtaamispaikka -projekti

Oulun Seudun Mäntykoti ry, Oulun Ilonpisara -projekti

Helsinki, Käpyrinne ry, Kotimuseo muistin virkistäjänä –projekti

Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, Liikkuva Resurssikeskus –hanke

Lahden lähimmäispalvelu ry, Kiinni elämässä -hanke

Vantaan Kotiapusäätiö, Seremonia –projekti

 

Yhteistyössä Kotien Puolesta Keskusliiton ja paikallisten perusyhdistysten kanssa kehitetään ja koordinoidaan vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ja kannustetaan myös uusia toimijoita tulemaan mukaan Iloa Arkeen –toimintaan.

Olemme yhteydessä pilottipaikkakuntien Kotien Puolesta paikallisyhdistyksiin taustatietojen kartoituksen yhteydessä ja viestitämme hankkeen etenemisestä kaikkia.
Mikäli teillä on jo yhteistyötä ko tahojen kanssa, hyväksi havaittuja malleja tai kysymyksiä hankkeeseen liittyen olkaa toki yhteydessä!

Kati Nikola, Projektisuunnittelija
kati.nikola@kotienpuolesta.fi
Puh 050 4656 694

Iloa Arkeen Resurssikeskus tiedote 0416