Tuetut lomat: Hyvinvointilomat ry

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n järjestämä lomatoiminta päättyi 31.12.2011. Lomatoiminta siirtyi 1.1.2012 toimintansa aloittaneelle Hyvinvointilomat ry:lle, jonka perustajajäsen Kotien Puolesta Keskusliitto on kolmen muun  järjestön kanssa.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n jäsenyhdistykset järjestävät lomia yhteistyössä  Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

Katso lisää Hyvinvointilomat ry:n lomatoiminnasta:

www.hyvinvointilomat.fi