Joensuun Kotien Puolesta ry

LOGO Joensuun Kotien Puolesta ry

 

 

 

 

Joensuun Kotien Puolesta ry
Puheenjohtaja: Helena Vuori
Karhunkierros 6 A
80230 Joensuu
050 596 8449

helena.vuori(@)elisanet.fi

www.facebook.com: Joensuun Kotien Puolesta Ry
https://kotienpuolestajoensuu.fi/

Graafinen ohje LOGO Joensuun Kotien Puolesta

Joensuun toimintaan voit tutustua tarkemmin klikkaamalla alla olevia liitteitä:

Joensuu JÄSENKIRJE 1 2021 b

VUOSIKERTOMUS 2020

JÄSENKIRJE 2 2020 at

JÄSENKIRJE 1, 2020

VUOSIKERTOMUS 2019

JÄSENKIRJE 2 2019

VUOSIKERTOMUS 2018

JÄSENKIRJE 2 2018

JÄSENKIRJE 1 2018 at

JÄSENKIRJE 1 2017

VUOSIKERTOMUS 2016

JÄSENKIRJE_2_2016

”Joensuun Kotien Puolesta – vapaaehtoistyötä osallisuuden lisäämiseksi, ilon ja huvin voimalla!”

Joensuun Kotien Puolesta ry:n kaikkea toimintaa ohjaa osallisuus ja vapaaehtoisuus. Avainsanat toiminnassamme ovat ilo, huvi ja osallisuus.
Tavoitteena on lähimmäistemme, jäsentemme ja vapaaehtoistemme hyvinvoinnin lisääminen.
Toiminnan painopiste on alueellisessa työssä, jossa kohderyhminä ovat erityisesti lapsiperheet ja ikäihmiset.
Joensuun Kotien Puolesta ry toteuttaa työtä alueellisten yhteistyökumppaneittensa ja muiden KP jäsen-järjestöjen kanssa omien vapaaehtoisresurssiensa puitteissa. Joensuun Kotien Puolesta ry hankkii ja kouluttaa vapaaehtoisia ja hankkii varoja toimintaansa mahdollisuuksiensa mukaan.
Kaikessa työssämme pyrimme yhteisöllisyyden lisäämiseen ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevään toimintaan. Pyrimme myös sukupolvien välisen kanssakäymisen vahvistamiseen. Työssämme keskitymme toimintaan, joka käytettävissä olevilla resursseillamme on mahdollista ja vaikuttavaa.
Kaikessa toiminnassamme kestävä kehitys on perusperiaatteitamme.
Jotta vision tavoitteet toteutuvat, huolehdimme hyvin vapaaehtoisistamme ja varmistamme heille mah-dollisuuden onnistua ja tuntea iloa.

Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa suuri elämänlaatua heikentävä tekijä. Yksinäisyys luo turvattomuutta ja erityisesti ikääntyneet henkilöt kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Tämä johtaa helposti erakoitumiseen ja näin kierre pahenee. Turvattomuutta lisää myös yleinen välinpitämättömyys.
Yksinäisyydestä kärsivät myös monet lapsiperheet, erityisesti jos läheisten muodostamaa turvaverkkoa ei ole, isovanhemmat ja muut sukulaiset asuvat kaukana. Perheyhteyttä pyrimme tukemaan järjestämällä sellaisia tapahtumia, joihin voi osallistua myös isovanhemmat.
Entistä suurempi merkitys näiden ongelmien ehkäisyssä on vapaaehtoisella auttamistyöllä, ihmisten välisellä vuorovaikutuksella. KP-toiminta vastaa yksinäisyyteen luomalla edellytyksiä yhteiseen toimintaan, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääntymiseen ruohonjuuritasolla. Toimintaa, johon on helppo tulla mukaan.

Kotien Puolesta – toiminta kohdistuu erityisesti muita heikommassa asemassa olevien elämänlaadun parantamiseksi.