16.9.2009

Kotien puolesta –julkilausuma 16.9.2009

Omaishoitajien asema ja verotus

Hoito- ja hoivapalveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä nopeasti. Kunnissa pyritään panostamaan avopalveluihin, jotta kallista ja passivoivaa laitoshoitoa pystyttäisiin välttämään mahdollisimman pitkälle. Omaishoidon riittävä tukeminen on tämän tavoitteen suhteen varsin keskeinen kysymys.

Omaishoidon ongelmia ovat tuen pienuus ja sen ankara verotus sekä vaihtelevat käytännöt eri kunnissa omaishoidon tukemisen suhteen esimerkiksi vapaapäivien pitämisen kohdalla. Kuntatalouden ahdingon aikana on vaarana, että kunnat hyvin lyhytnäköisesti tiukentavat omaishoidon tuen saamisen kriteereitä. Paikoin jo nyt tapahtuu niin, että tukiehdot kiristyvät tukiin varattujen rahojen huvetessa vuoden loppua kohden.

Omaishoidon verotusta on kevennettävä, jotta omaishoidontuki paremmin vastaisi työn vaativuutta.

Omaishoidon verotus on tällä hetkellä erityisen ankaraa pieni- ja keskituloisille omaishoitajille. Mikäli tuen saajalla on palkka- tai eläketuloa, ennakonpidätys saattaa viedä jopa puolet tuesta. Verotuksen kautta annettava korotus omaishoidon tukeen hyödyttäisi käytännössä juuri näitä ryhmiä.

Omaishoidon verotuksen keventäminen ei puolestaan auttaisi niitä, joilla ei omaishoidontuen lisäksi ole juurikaan muita verotettavia tuloja. Vuoden 2010 budjetissa oleva kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus 2200 euroon tuo puolestaan heille hieman helpotusta. Kuntien tehdessä veronkorotuksia tästä tulonlisäyksestä tosin sulaa osa pois. Kotien Puolesta Keskusliiton liittohallitus toteaa, että verotuksen oikeudenmukaisuutta ajatellen perusvähennystä tulisi korottaa huomattavasti enemmän kuin hallitus on esittänyt.

Lisätietoja:
Katja Taimela
puh. 050 512 2629
katja.taimela@eduskunta.fi
www.katjataimela.com