Sosiaalista mediaa ja toiminnan palautetta vauvasta vaariin- työharjoittelijana Kotien Puolesta Keskusliitossa 9.-13.11.2015

Olen Emmi Kauhanen ja olen 9. luokan koululainen Rajamäen Yläasteella, Nurmijärvellä. Peruskoulun 9. luokalla on kahden viikon työelämään tutustumisjakso. Toiseksi viikoksi pääsin työharjoittelijaksi Kotien Puolesta Keskusliittoon. Kotien Puolesta Keskusliitto on kattojärjestö, joka tukee paikallisjärjestöjä vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoiminnassa.

10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 707  10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 704  10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 695

TET- jakson aikana pääsin osallistumaan kahden päivän mittaiseen keskusliiton järjestämään yhdistyskoulutukseen paikallisyhdistysten avainhenkilöille. Koulutus pidettiin kokoushotelli Siikarannassa Kirkkonummella. Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli mm. ryhmissä pohdiskelua vapaaehtoistoiminnan haasteista ja tulevaisuuden näkymistä, puhumista yhdistyslain keskeisimmistä pykälistä ja keskusliiton mukana olemisesta ARTSI projektissa, missä on tarkoitus luoda toimivia palautteenkeruumalleja pienille järjestöille. Koulutukseen osallistuneet saivat kommentoida laadittuja palautelomakkeita, soveltuvatko ne paikallisyhdistysten toimintaan. Illalla liittohallituksen kokoontuessa muut viettivät iltaa takkahuoneessa rupatellen ja kuulumisia vaihtaen.

Toisena päivänä oli koulutus sosiaalisesta mediasta viestinnässä ja sen vaikutuksista sekä keskustelua Kotien Puolesta -toiminnan kuulumisista. Koulutuksessa olin apulaisena: tein kuvakollaasia paikallisyhdistysten toiminnasta, kirjoitin muistiinpanoja koulutuksen aikana esiintyvistä kommenteista, avustin ryhmätöiden järjestelyissä ja kerroin nuoren näkemyksiä sosiaalisen median käytöstä.

10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 717  10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 724  10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 729

Työharjoittelun aikana sain myös valmistella koulutusta tekemällä kaikille osallistujille nimilaput ja valmistelemalla koulutusmateriaalia. Koulutuksen jälkeen kirjoitin kaikki koulutuksessa kirjoitetut asiat puhtaaksi tietokoneella sekä tein sähköisiä kyselylomakkeita Survey Monkey –ohjelmalla.

10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 730  10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 742  10.-11.11.2015 koulutuspäivät siikarannassa 748

Viikkoni Kotien Puolesta Keskusliitossa oli oikein mukava. Ihmiset, joita tapasin koulutuksessa, olivat todella ystävällisiä ja mukavia minulle. Vaikka olen nuori ja melkein kaikki koulutukseen osallistuvat olivat eläkeikäisiä, tulimme hyvin toimeen keskenämme, ja heidän kanssa oli helppoa jutella. Viikko ei ollut raskas ja työtehtävät olivat kivoja. Ymmärrän nyt paremmin mitä tarkoittaa lähimmäispalvelutyö ja siihen liittyvät asiat. Opin paljon uusia asioita yhdistyksen toiminnasta ja ihmisistä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä sekä palautteenannosta ja sähköisten palautelomakkeiden laadinnan.

Liittohallitua 007