Mikä on Kotien Puolesta järjestö?

Kotien Puolesta Keskusliitto ry on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen vapaaehtois- ja lähimmäispalvelujärjestö. Toiminnan tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, osallistumismahdollisuuksien luominen, ikääntyneiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden säilyminen.

Järjestömme 13 Kotien Puolesta -paikallisyhdistystä järjestävät vapaehtoistoimintana erilaista kerho-, virkistys- ja valistustoimintaa. Toiminnan tavoite on luoda monipuolisesti matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia. Tuemme ikääntyneiden selviytymistä arjessa ja pyrimme estämään syrjäytymistä toiminta-alueillamme.
Tavoitteen toteuttamiseksi järjestämme myös yhdessä  Hyvinvointilomat ry:n kanssa  tuettuja lomia lähinnä ikääntyneille, vähävaraisille ja lapsiperheille.

Järjestö perustettiin v. 1962. Jäsenyhdistyksiä on 13, jäsenmäärä  n. 1750.