Mikä on Kotien Puolesta järjestö?

Kotien Puolesta Keskusliitto ry on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen vapaaehtois- ja lähimmäispalvelujärjestö. Toiminnan tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, osallistumismahdollisuuksien luominen, ikääntyneiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden säilyminen.

Tuemme ikääntyneiden selviytymistä arjessa sekä pyrimme estämään syrjäytymistä. Järjestömme 12 Kotien Puolesta -paikallisyhdistystä järjestävät vapaehtoistoimintana erilaista kerho- virkistys- ja valistustoimintaa. Toiminnan tavoite on luoda monipuolisesti matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestämme myös yhdessä  Hyvinvointilomat ry:n kanssa  tuettuja lomia, lähinnä ikääntyneille ja lapsiperheille.

Järjestö perustettiin v. 1962. Jäsenyhdistyksiä on vuonna 13, jäsenmäärä kymmenessä yhdistyksessä n. 1100.