Liittohallitus

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n edustajakokous kokoontuu vuoden välein. Kokous tekee järjestön tärkeimmät päätökset, määrittää suuntaviitat seuraavalle kaudelle, valitsee liittohallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä puheenjohtajan kolmivuotiskaudelle.
Edustajakokous kokoontui XXII kerran 25.4.2020. Kokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja sekä liittohallitus.
Puheenjohtajana kaudella 2020 – 2022 toimii Johanna Värmälä.

Liittohallitus kokoontuu keskimäärin 3-4 kertaa vuodessa, sen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa.

Liittohallitus 2020 – 2022
Puheenjohtaja Johanna Värmälä, 11.5.2021 asti.
Varapuheenjohtaja Arja Hurme, Etelä-Hämeen Kotien Puolesta ry
Sihteeri Helena Vuori, Joensuun Kotien Puolesta ry
Toiminnanjohtaja Kati Nikola

Varsinainen jäsen                                                   Henkilökohtainen varajäsen
Hurme Arja, Etelä-Hämeen Kp                            Kilpiäinen Arja, Etelä-Hämeen Kp
Kavenius Katriina, Satakunnan Kp                    Lahtinen Arja, Satakunnan Kp
Koskinen Lisa, Vallilan Kp                                     Kaskimies Marke, Vallilan Kp
Peuhkuri Ritva, Vehkalahden-Haminan Kp   Malmi Anne, Vehkalahden-Haminan Kp
Rautiainen Antero, Keski-Suomen Kp             Koskinen Tiina, Etelä-Hämeen Kp
Turunen Aarno, Espoon Kp                                  Mustonen Mirjam, Espoon Kp
Vuori Helena, Joensuun Kp                                  Pulkkinen Anneli, Joensuun Kp