Kumppanuustalo Hilma

Kumppanuustalo Hilma on Haminassa toimiva kansalaisten kohtaamispaikka ja järjestötalo. Hilmassa kokoontuu säännöllisesti yli 50 yhdistystä ja järjestöä.

Ravimäkiyhdistys ry:n Yksillä Purjeilla -hanke päättyi vuoden 2016 lopussa ja hankkeen aikana käynnistyneiden kumppanuustalojen Haminassa, Loviisassa ja Kotkassa toiminta siirtyi nyt uusien toimijoiden käsiin. Hankkeen aikana jo aktiivisesti pohdittiin, miten kumppanuustalojen toiminnan jatkuvuus taataan tulevaisuudessa. Neuvotteluja käytiin ja suunnitelmia tehtiin jo puolentoista vuoden ajan jokaisen kumppanuustalon osalta.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry on saanut kumppanuustalolle kohdennettua toiminta-avustusta vuosille 2017-2019. Keskusliiton hakeman rahoituksen ei ole tarkoitus olla pysyvä ratkaisu Hilman toiminnan jatkuvuudelle. Vuosien 2017-2019 aikana on tavoitteena synnyttää Haminaan paikallisten järjestötoimijoiden kattojärjestö, mikä vastaa jatkossa Hilman toiminnasta.

Hilman muutto uusiin tiloihin 2017 tuo kumppanuustoimintaan paljon uusia mahdollisuuksia, mutta samalla haasteitakin. Haminan kaupungin ja aiesopimuksen allekirjoittaneiden, Hilman tiloja käyttävien yhdistysten kanssa, lähdetään yhteistyössä rakentamaan uudenlaista toimintamallia. Kotien Puolesta Keskusliitto ry vastaa Hilman taloudesta ja operatiivisessa työnjohdossa on tiiviisti mukana keskusliiton paikallisyhdistys Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry. Aiesopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen kanssa tullaan luomaan Hilmaan ”hallitus”, minkä tavoitteena on suunnitella ja kehittää Hilman toimintaa sekä valmistella kattojärjestön perustamista.

Kotisivut: Kumppanuustalo Hilma

Facebook: Kumppanuustalo Hilma

Lisätietoa:

Mirja Kolsi

Puheenjohtaja, p. 040 5505 303

Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry

mirja.kolsi(at)outlook.com

 

Minna Mänttäri

Kumppanuuskoordinaattori, p. 040 751 7955

Kumppanuustalo Hilma

minna.manttar(at)kumppanuustalohilma.fi