Kumppanuustalo Hilma

Kumppanuustalo Hilma on Haminassa toimiva kansalaisten kohtaamispaikka ja järjestötalo. Hilmassa kokoontuu säännöllisesti yli 60 yhdistystä ja järjestöä.

Ravimäkiyhdistys ry:n Yksillä Purjeilla -hanke päättyi vuoden 2016 lopussa ja hankkeen aikana käynnistyneiden kumppanuustalojen Haminassa, Loviisassa ja Kotkassa toiminta siirtyi nyt uusien toimijoiden käsiin. Hankkeen aikana jo aktiivisesti pohdittiin, miten kumppanuustalojen toiminnan jatkuvuus taataan tulevaisuudessa. Neuvotteluja käytiin ja suunnitelmia tehtiin jo puolentoista vuoden ajan jokaisen kumppanuustalon osalta.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry on saanut kumppanuustalolle kohdennettua toiminta-avustusta vuosille 2017-2019. Keskusliiton hakeman rahoituksen ei ole tarkoitus olla pysyvä ratkaisu Hilman toiminnan jatkuvuudelle. Hilman toiminnan turvaamiseksi on perustettu Hilman Järjestöt ry. Hilman Järjestöt ry perustettiin 15:n haminalaisen yhdistyksen voimin 28.11.2017. Marraskuussa 2018 yhdistyksessä on jo yli 50 jäsenyhdistystä. Hilman Järjestöt ry:n on tarkoitus vastata kumppanuustalon toiminnasta nykyisen avustuskauden päättyessä.

Hilman muutto uusiin tiloihin 2018 toi kumppanuustoimintaan paljon uusia mahdollisuuksia. Tilat ovat huomattavasti aiempaa suuremmat ja monikäyttöisemmät. Kotien Puolesta Keskusliitto ry vastaa Hilman taloudesta ja operatiivisessa työnjohdossa on tiiviisti mukana keskusliiton paikallisyhdistys Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry.

Facebook: Kumppanuustalo Hilma

Nettisivut: Kumppanuustalo Hilma

Lisätietoa:

Mirja Kolsi

Puheenjohtaja, p. 040 5505 303

Vehkalahden-Haminan Kotien Puolesta ry

mirja.kolsi(at)outlook.com

 

Minna Mänttäri

Kumppanuuskoordinaattori, p. 040 751 7955

Kumppanuustalo Hilma

minna.manttari(at)kumppanuustalohilma.fi